Destacados
Principais cambios nas prestacións por desemprego (xullo 2012)
Actualizado o 28 de xullo coas modificacions a respecto dos contratos a tempo parcial e a súa compatibilidade coas prestacións

A insurrección siria no seu contexto
Stephen Gowans

Libia e os medios de comunicación "alternativos"

Libia: o Imperialismo e a Esquerda
Stephen Gowans

Khrushchev Mentiu, o libro de Grover Furr agora en inglés

Georgian Times entrevista a Grover Furr

As Tres Bagoas do Mundial

Como en Grecia: érguete e anda

Sete toneladas de Lenin en Seattle

Liberdade Arenas!

Novo couce á Historia: a OSCE aproba declarar o 23 de agosto Día das Vítimas do Estalinismo e o Nazismo

Holodomor:
Falsificando a Historia
Biblioteca
Marxista-Leninista

Textos

Manifesto Político da Frente Popular para a Liberación de Palestina no seu 39 aniversário
18/12/2006
Buró Político do FPLP
Decembro 2006
Fonte CSCA

Ás masas do noso heroico povo palestino,

O dia 11 de decembro de 1967 naceu o FPLP, e para comemorar esta data, o FPLP, co seu liderazgo, os seus cadros, os seus militantes e os seus combatentes, apresentan ás masas do povo palestino e aos demais povos árabes alá onde estexan, así como as forzas dos movimentos de liberación e progreso en todo o mundo, o seu agradecimento e consideración polo seu apoio ao FPLP ao longo da sua longa loita.
Tamén, saúdan ás masas da nosa nación árabe e ao povo palestino nos territórios palestinos ocupados en 1948, en 1967, na diáspora e a todos os mártires do povo palestino e a nación árabe que morreron no campo de batalla pola dignidade, defendendo a nosa causa patriótica e nacionalista, e na que á cabeza están os camaradas e compañeiros, os líderes Abu Ali Mustafa, Yaser Arafat, Ahmad Yasin, Fathi Al-Shaqaqui, Zuheir Muhsen, Tilaat Yacoub, Majed Abu Sharar, Abu Alabbás, Khaled Nazzal, Jihad Gibril, Hasan Shaker e Fahed Awaad. Saudamos tamén aos loitadores do noso povo que están nos cárceres de ocupación sionista, entres quen están mulleres, homes, nenos e anciáns, así como aos camaradas e compañeiros das distintas faccións da resisténcia palestina, entre quen están o camarada secretário xeral do FPLP, Ahmad Saadat, e o vicesecretário, o camarada Malouh.

Queremos dirixir un sincero saúdo, nesta ocasión, aos compañeiros de Hizbulá que demostraron sobre o terreno que vencer ao inimigo sionista é unha posibilidade realista, en contra do que difunden algúns reximenes e forzas políticas árabes derrotistas. Saudamos tamén á valente resisténcia iraquiana, reafirmando o noso orgullo por ela e pola sua loita contra as forzas invasoras e de ocupación.

Ás masas do noso povo,

Desde que naceu a FPLP da matriz do Movimento dos Nacionalistas Árabes, preservou, e continua a facé-lo, fidelidade ás loitas e sacrifícios do povo palestino ao longo dos anos, sen renunciar ao obxectivo máis noble para a realización das ambicións deste resistente povo na liberación da ocupación e o estabelecimento dun estado palestino democrático sobre toda a terra palestina como obxectivo estratéxico, sen desprezar, como é natural, a importáncia da realización do obxectivo parcial, que é o estabelecimento dun estado palestino independente e soberano sobre os territórios ocupados en 1967, sendo este ponto o fundamento do obxectivo parcial e a ponte através da que pasaremos a realizar o noso obxectivo estratéxico.

A causa palestina continua atravesando un sendeiro moi complexo, xa que o inimigo sionista, xunto a outras partes determinantes dentro do que chaman Comunidade Internacional, manteñen a negación dos direitos nacionais do noso povo e traballan xuntos para suprimir estes direitos, empurrando ao noso povo cara á submisión e a claudicación. E aí está o inimigo sionista praticando as máis horrendas agresións contra o noso povo, asasinatos, matanzas, demolicións de casas, expropriacións de terras, continuando a construcción de asentamentos e do seu muro de separación racial, cun embargo económico e político asfixiante, e así até alén da imaxinación nazi sobre as distintas formas de tortura e represión.

O cenário palestino interno está presenciando, nestes dias, crecentes loitas que están a piques de provocar unha guerra inter palestina, cuestión esta que se convertou nunha verdadeira ameaza, non só para as faccións da resisténcia, senón para a causa nacional e para todo o povo. Non hai outra saída que recuperar, todos, a conciéncia fundacional do interese nacional, lonxe de partidismo e fanatismos sectários, dirixir-se con seriedade cara a construcción dunha verdadeira unidade nacional onde teñen que participar todas as faccións políticas e personalidades patrióticas, segundo o peso de cada forza sobre o terreno, sobre a base dun programa de princípios nacionais para garantir a participación de todos na construcción do futuro palestino.

Acreditamos na consecución desta unidade, sempre que se dean unha série de requisitos:

1. A necesidade de que traballen e participen todos, sen excepcións, na reconstrucción e a reactivación da OLP, como único e lexítimo representante do povo palestino e sobre a base da consagración dos princípios nacionais, tanto de forma verbal, como na prática.

O ponto de partida sobre este tema radica na rápida recomposición dun novo Consello Nacional sobre a base dunhas eleizóns e, seguindo os mecanismos acordados o ano pasado no Cairo, outros pasos que acaden o Consello Central, o Comité Executivo e o resto de órgaos, até completar a reforma democrática dentro da OLP, co obxectivo de preservar os princípios nacionais e devolver-llo a consideración á Carta Nacional Palestina.

2. A importáncia de continuar a resisténcia en todas as suas formas, incluída a loita armada até derrotar aos ocupantes, e non aferrar-se ás negociacións co inimigo, como unha opción estratéxica na confrontación ante a ocupación. Neste sentido, esiximos o traslado do expediente palestino aos corredores das Nacións Unidas através dunha Conferéncia Internacional, como alternativa ás negociacións bilaterais co inimigo, e como alternativa aos proxectos da folla de rota, do cuarteto e dos intentos do inimigo de impor solucións unilaterais.

3. Sendo a FPLP unha das organizacións convidadas a formar un governo de unidade nacional após as eleizóns lexislativas, e tendo en consideración os resultados das mesmas, seguimos reafirmando-nos na importáncia da formación dun governo como este sobre a base da Carta do Acordo Nacional como programa político. Reafirmamos o noso rexeitamento a todas as tentativas de mermar esta carta, ben sexa através da introducción de modificación, ben através de condicionar a sua aplicación a outros documentos que poderian anular ou reducir o seu contido.

Ao entender que un governo de unidade nacional é unha das preocupacións máis importantes do noso povo e das suas faccións de resisténcia, instamos a todos na necesidade da participación de todas estas faccións, máis as forzas vivas do povo palestino, nas negociacións para a formación do governo.

4. Mália o acordo acadado entre cinco faccións da resisténcia para deter o lanzamento de foguetes a cámbio da detención das agresións do inimigo contra o noso povo, o inimigo continua coas suas agresións en Cisxordánia. Independentemente de como o entende cada facción, nos trataremos este acordo da seguinte maneira:

a. Detención do lanzamento de foguetes a cámbio da retirada das tropas sionistas das zonas reocupadas en Gaza e Cisxordánia, ademais do compromiso do inimigo de deter as invasións e agresións, xa sexan bombardeos, asasinatos, persecucións dos combatentes ou demolición das suas casas. Doutro xeito non teremos en conta este acordo.

b. Non consideramos que o acordo de detención de lanzamentos de foguetes conleve a suspensión doutras formas de loita armada.

c. Tampouco se tratra dun acordo "sine die", que conduza co tempo a unha situación política conxelada e estática.

d. Como é natural, non consideramos a detención do lanzamento de foguetes como un periodo de calma. Calquer acordo futuro sobre un periodo de calma, require dun diálogo inter palestino máis integral, para acadar unha convención palestina sobre unha série de asuntos sobre os que esiximos un compromiso aos nosos inimigos, a cámbio dun periodo de calma total.

5. Despois da vitória de Hamas nas eleizóns lexislativas e a formación do governo, as partes activas do que se chama a Comunidade Internacional tentaron, xunto con algúns reximes árabes e partes influíntes palestinas, presionar sobre o governo de Hamas através de distintos meios e formas co obxectivo de derrubá-lo ou submeté-lo para que aceite as condicións do cuarteto. Neste contexto, chegou o embargo imposto ao noso povo. Nós, ao tempo que condenamos estas políticas, esiximos a fin do embargo sobre o noso povo sen condicións prévias nen chantaxes. Solicitamos a Abu Mazen xestos sérios ante as partes implicadas para rachar o embargo.

6. Mália a continuidade dos acontecimentos, a cuestión dos presos palestinos nos cárceres de ocupación, continua a estar na primeira páxina das preocupacións do noso povo. Neste sentido queremos reafirmar:

a. A importáncia de coordenar-nos cos compañeiros de Hizbulá no asunto do soldado israelí prisioniero, xa que coidamos que esta coordenación poderia fortalecer a posición palestina nas negociacións de intercámbio.

b. A negociación co inimigo sobre o asunto do soldado ten que ter só un fin, o intercámbio de prisioneiros, sen compromisos doutra natureza.

c. Reafirmamos a nosa posición sobre a importáncia en facer coincidir os tempos da posta en liberdade dos prisioneiros durante o intercámbio e non cair nas trampas do inimigo, acreditando nas suas promesas de liberar aos nosos presos, a cámbio dunha posta en liberdade efectiva do soldado prisioneiro.

d. Insistimos na reivindicación de incluir no proceso de intercámbio aos camaradas Ahmad Aaadat, secretário xeral da FPLP, e Malouh, vicesecretário, así como outros camaradas líderes das faccións palestinas.

Ás masas do noso povo,

Nós, a Frente Popular para a Liberación de Palestina, ao comemorar o aniversário trixésimo noveno do seu nacimento, renovamos o compromiso en continuar adiante na revolución e na resisténcia até a liberación e até a vitória.


GLÓRIA E ETERNIDADE PARA OS MÁRTIRES

LIBERDADE PARA OS PRESOS

Buró Político do FPLP
Decembro de 2006

Ler máis

Etiquetas:

0 Comments:

Enviar um comentário

Nota: só um membro deste blogue pode publicar um comentário.

<< Início
 
Contacto
Música ESONS
Última actualización (13/09/12):
Il Nostro Rancore, Trade Unions
Poesia VERSOS DE COMBATE
Última actualización (24/8/12):
Amencer, Florencio Delgado Gurriarán
Tradutor-Translator-Переводчик-Übersetzer
Arquivo
Pesquisas

ENP Estoutras Notas Políticas. Resolución 1024x768
ecoestadistica.com